تهیه پیاز داغ با خرد کن نوید

یکی از ویژگی های منحص به فرد خرد کن نوید تهیه خلال پیاز جهت پیاز داغ در مقادیر بالا می باشد برای این کار صفحه چیپس دستگاه را نصب کنید و پیاز را دو نیم کرده و درون خرد کن بگذارید.هر پیاز در کمتر از ۴ ثانیه خلال خواهد شد

 

اشتراک مطالب در: