گروه نورشا فعالیت خود را در سال ۱۳۶۲ در زمینه پخش لوازم خانگی در استان اصفهان آغاز نمود.در سال ۱۳۸۵ فعالیت خود را در زمینه واردات و تولید انواع خردکنهای صنعتی و خانگی با برند نوید آغاز کرد.در حال حاضر این گروه در دو بخش پخش لوازم خانگی و تولید انواع خردکنها فعالیت دارد.