رنده برقی کاخلر

دارای سه صفحه جهت رنده کردن،خلال کردن و ورقه کردن انواع سبزیجات

جهت خرید رنده برقی کلیک کنید

اشتراک مطالب در: