لیست قیمت اسنوا صوتی و تصویری(فروردین ۹۸)

ردیفمشخصات کالاقیمت محصول
1"LED32 مدل - SLD-32SA12024226000
2"LED49 مدل - SLD-49SA12041840000
3"LED50 مدل - SLD-50SA12043735000
4"LED55 مدل - SLD-55SA12064384000
5"LED50 مدل - SLD-50S30BLDT2 43735000
6"LED55 مدل - SLD-55S37BLDT257561000
7"LED55 مدل - SLD-55S37BLDT2N57561000
8"LED55 مدل - SLD-55S39BLDT257683000
9"Smart LED50 مدل - SLD-50S44BLD53251000
10"UHD SMART55 مدل - SUD-55S100BLD70015000

اشتراک مطالب در: