لیست قیمت لوازم خانگی بکو(اردیبهشت ۹۸)

ردیفمشخصات کالاقیمت محصول
1ظرفشویی سفید 8نفره مدل - DTC 36810 W54240000
2ظرفشویی مشکل 13 نفره مدل - DFN 39330 B92160000
3ظرفشویی استیل 13 نفره مدل - DFN 39330 X90360000
4ظرفشویی سفید 13 نفره مدل - DFN 39430 W96000000
5ظرفشویی سفید 14 نفره مدل - DFN 28422 W86040000
6ظرفشویی سیلور 14 نفره مدل - DFN 28422 S88080000
7ظرفشویی سفید 13 نفره مدل - DFN 28321 W82800000
8ظرفشویی سیلور 13 نفره مدل - DFN 28321 S84600000
9ظرفشویی سفید 12 نفره مدل - DFN 28220 W78000000
10ظرفشویی سیلور 12 نفره مدل - DFN 28220 S79800000
11ظرفشویی سفید 15 نفره مدل - DFN 684178120000
12ظرفشویی سفید 13 نفره مدل - DFN 710498040000
13ظرفشویی سیلور 13 نفره مدل - DFN 71049 S82920000
توکار
14اجاق گاز توکار صفحه استیل 5 شعله مدل - HIMW 95225 SXE40000000
15اجاق گاز توکار صفحه استیل 5 شعله مدل - HISW 95225 SE45000000
16مايكروفر توكار 25 ليتري تمام مشكي مدل - MCB 35433 BG47500000
جاروبرقی
17جارو برقي مشكي 2200 وات مدل - VCC 6424 WI15500000
18جارو برقي نوك مدادي 2400 وات مدل - VCC 7324 WI17500000
19جاروبرقي سفيد 2400 وات مدل- VCC 6522 W19200000
20جاروبرقي خاكستري 2400 وات مدل - VCC 6522 G19980000
21لباسشویی سفيد _ 11 كيلويي _ 1400 دور مدل - WMY 111444 LB191200000
22لباسشویی سيلور_ 11 كيلويي _ 1400 دور مدل - WMY 111444 SLB193420000
23لباسشویی سفيد _ 10 كيلويي _ 1400 دور مدل - WMY 101444 LB387600000
24لباسشویی سيلور _ 10 كيلويي _ 1400 دور مدل - WMY 101444 SLB189700000
25لباسشویی مشكي _ 9كيلويي _ 1400 دور مدل - WX 943440 B84000000
26لباسشویی سفيد _ 9كيلويي _ 1400 دور مدل - MTV 9745 XW-new94800000
27لباسشویی سيلور _ 9كيلويي _ 1400 مدل - MTV 9745 XS-new97200000
28لباسشویی سفيد _ 9كيلويي _ 1200 مدل - WMY 91243 LB377280000
29لباسشویی سيلور _ 9كيلويي _ 1200 دور مدل - WMY 91243 SLB179680000
30لباسشویی سيلور_ 9 كيلويي _ 1200 دور مدل - 912421DLSC73800000
31لباسشویی سفيد _ ٨كيلويي _ 1200 مدل - WMY 8644 CW86040000
32لباسشویی سيلور _ ٨كيلويي _ 120 مدل - WMY 8644 CS88200000
33لباسشویی تيتانيوم مات _ ٨كيلويي _ 140 مدل - WTV 8734 XCOM85200000
34لباسشویی استيل _ ٨كيلويي _ 1200 مدل - WMY 81283 LMXB279764000
35لباسشویی سفيد _ ٨كيلويي _ 1200 دور مدل - WMY 81283 CW76800000
36لباسشویی سيلور _ ٨كيلويي _ 1200 دو مدل - WMY 81283 CS78780000
37لباسشویی سفيد _ ٨كيلويي _ 1200 دور مدل - WCV 8604 XCW66000000
38لباسشویی مشكي _ ٨كيلويي _ 1400 دور مدل - WTC 8733 XB0B77280000
39لباسشویی سيلور _ ٨كيلويي _ 1200 دور مدل - WMY 81243 SMB275960000
40لباسشویی سفيد _ ٨ كيلويي _ 1200 دور مدل - WMY 81283 MB374040000
41لباسشویی سفيد _ ٨ كيلويي _ 1200 دور مدل - WCY 81233W71880000
42لباسشویی لباسشويي ٨ كيلويي - 100 % خشك كن 5 كيلويي 1200 دور مدل - HTV 8633XSO79800000
43لباسشویی سفيد _ 7 كيلويي _ 1200 دور مدل - WMY 71283 CW70440000
44لباسشویی سيلور _ 7 كيلويي _ 1200 دور مدل - WMY 71283 CS72300000
45لباسشویی سفيد _ 7 كيلويي _ 1000 دور مدل - WMY 71083 LB365400000
46یخچال فریزر
47يخچال فريزر سفيد عرض 84 مدل - 163223DE163800000
48يخچال فريزر استیل عرض 84 مدل - 163223DX171960000
49يخچال فريزر سفيد عرض ٨4 ( فريزر بالا ) مدل - 168220de147780000
50 يخچال فريزر استيل عرض ٨4 ( فريزر بالا ) مدل - 162230DJIZX153600000
51 يخچال فريزر سفيد عرض 70 ( شيشه اي ) مدل - 520EE 0 ZGW135600000
52 يخچال فريزر مشكي عرض 70 ( شيشه اي ) مدل - 520E 30 ZGB135600000
53 يخچال فريزر سفيد عرض 70 با صفحه نمايش مدل - 520E 21DW115200000
54 يخچال فريزر استيل عرض70 مدل - 520E 23 ZDX123600000
55يخچال فريزر سفيد عرض 70 مدل - 144121DE100200000
56 يخچال فريزر سيلور عرض 7 مدل - 140020DS105840000
57 يخچال فريزر سفيد عرض 7 مدل - 146121DE90000000
58 يخچال فريزر ٣ درب استيل عرض مدل - 151920DX144000000
59 يخچال فريزر سفيد عرض 60 - فريزر بالا مدل - 360E20 ZDW74400000
60 يخچال فريزر سفيد عرض 60 - فريزر پايين مدل - 375E20 DZW80400000
61يخچال فريزر خاكستري عرض 60 - فريزر پايين مدل - 375E20 DZP85800000
62يخچال فريزر سفيد عرض 70 - فريزر پايين مدل - 415E20 DZW85800000
63يخچال 6 فوت سفيد مدل - TES 128416560000
64يخچال 6 فوت سفيد مدل - 1231F31800000
65يخچال 6 فوت سيلور مدل - 1231FS33000000
66فريزر ٣ كشو سفيد مدل - FSE 107338400000
67دوقلو
68دوقلو ٨ كشو- استيل -داراي صفحه نمايشگر مدل - 445E23DX / 350E23X221400000
69دوقلو ٨ كشو -استيل -بدون صفحه نمايشگر مدل - 445K23DX / 350L23X211800000
70دوقلو ٨ كشو- سفيد ( چرمي ) - داراي صفحه نمايشگر مدل - 445E23DE / 350E23E216720000
71دوقلو ٨ كشو- سفيد - داراي صفحه نمايشگر مدل - 445E33DW / 312E23W211800000
72 دوقلو ٨ كشو- سفيد- بدون صفحه نمايشگر مدل - 445K23DW / 350L23W201600000
73دوقلو 7 كشو- استيل- داراي صفحه نمايشگر مدل - 415E23DX / 320E23X197400000
74دوقلو 7 كشو- استيل- بدون صفحه نمايشگر مدل - 415M23DX / 320L23X189600000
75دوقلو 7 كشو- سفيد - داراي صفحه نمايشگر مدل - 415E23DW / 320E23W193200000
76دوقلو 7 كشو- سفيد- بدون صفحه نمايشگر مدل - 415M23DW / 320L23W184800000
77سايد باي سايد
78سايد باي سايد چهار درب سفيد 750 ليتر (معادل 32 فوت) مدل - 134821E267000000
79سايد باي سايد چهار درب استيل 750 ليتر (معادل 32 فوت) مدل - 134751X273000000
80سايد باي سايد چهاردرب مشكي 750 ليتر (معادل 32 فوت) مدل - 134821P292200000
81سايد باي سايد دو درب سفيد دستگيره مخفي باردار مدل - 162423ZE - NEW235500000
82سايد باي سايد دو درب استيل دستگيره مخفي باردار مدل - 1624223ZX - NEW247500000
83سايد باي سايد دو درب استيل 630 ليتر دستگيره مخفي مدل - 162333ZX228000000
84سايد باي سايد دو درب مشكي 630 ليتر دستگيره مخفي مدل - 162333ZGB240000000
85سايد باي سايد سايد باي سايد فرنچ استيل 600 ليتر مدل - 60521DX198000000
86سايد باي سايد دو درب سفيد 616 ليتر باردار مدل - 162420E208500000
87سايد باي سايد دو درب استيل 616 ليتر باردار مدل - 162420X220500000
88سايد باي سايد دو درب مشكي 616 ليتر باردارمدل - 162420P228000000

اشتراک مطالب در: