سبد خرید
  • 09131705946 تلگرام و واتس آپ و 09388883214 تماس
  • 03133372908

آماده سازی غذا

توضیحات محصول
سبزی خردکن شالیزکاران
سبزی خردکن شالیزکاران
قیمت : ۳۱۰۰۰۰ تومان
توضیحات محصول
سبزی خردکن مانیلوکس مدل نورشا(صادراتی)
سبزی خردکن مانیلوکس مدل نورشا(صادراتی)
قیمت : ۵۹۰۰۰۰ تومان
توضیحات محصول
سبزی خردکن نوید
سبزی خردکن نوید
قیمت : ۳۵۰۰۰۰ تومان
توضیحات محصول
سبزی خردکن آسان
سبزی خردکن آسان
قیمت : ۳۳۰۰۰۰ تومان
توضیحات محصول
سبزی خردکن کوچک
سبزی خردکن کوچک
قیمت : ۲۹۰۰۰۰ تومان
توضیحات محصول
مخلوط‌کن حرفه‌ای کاخلر هانس‌زیما
مخلوط‌کن حرفه‌ای کاخلر هانس‌زیما
قیمت : ۱۸۹۰۹۰۰ تومان
توضیحات محصول
مخلوط‌کن کاخلر کوپف‌وایز
مخلوط‌کن کاخلر کوپف‌وایز
قیمت : ۶۱۹۳۰۰ تومان
توضیحات محصول
همزن‌ کاسه‌دار‌ کاخلر ماین
همزن‌ کاسه‌دار‌ کاخلر ماین
قیمت : ۷۸۵۴۰۰ تومان
توضیحات محصول
گوشت‌کوب‌ تک‌کاره‌ کاخلر میکزگرت
گوشت‌کوب‌ تک‌کاره‌ کاخلر میکزگرت
قیمت : ۴۰۳۷۰۰ تومان
توضیحات محصول
غذاساز دیجیتال ۹کاره‌ کاخلر زلقین
غذاساز دیجیتال ۹کاره‌ کاخلر زلقین
قیمت : ۸۰۷۴۰۰ تومان
توضیحات محصول
غذاساز دیجیتال‌ کاخلر بقوتشن
غذاساز دیجیتال‌ کاخلر بقوتشن
قیمت : ۱۵۱۸۰۰۰ تومان
توضیحات محصول
غذاساز‌ دیجیتال‌ کاخلر کروسل
غذاساز‌ دیجیتال‌ کاخلر کروسل
قیمت : ۱۵۱۸۰۰۰ تومان
توضیحات محصول
سالاد‌ساز‌ کاخلر اوبست
سالاد‌ساز‌ کاخلر اوبست
قیمت : ۶۱۹۳۰۰ تومان
توضیحات محصول
خرد‌کن‌ کاخلر اشلافن
خرد‌کن‌ کاخلر اشلافن
قیمت : ۳۸۷۲۰۰ تومان
telegram
امارگیر سایت