سبد خرید
  • 09131705946 تلگرام و واتس آپ و 09388883214 تماس
  • 03133372908

خرد کن

توضیحات محصول
سبزی خردکن شالیزکاران
سبزی خردکن شالیزکاران
قیمت : ۳۱۰۰۰۰ تومان
توضیحات محصول
سبزی خردکن مانیلوکس مدل نورشا(صادراتی)
سبزی خردکن مانیلوکس مدل نورشا(صادراتی)
قیمت : ۵۹۰۰۰۰ تومان
توضیحات محصول
سبزی خردکن نوید
سبزی خردکن نوید
قیمت : ۳۵۰۰۰۰ تومان
توضیحات محصول
سبزی خردکن آسان
سبزی خردکن آسان
قیمت : ۳۳۰۰۰۰ تومان
توضیحات محصول
سبزی خردکن کوچک
سبزی خردکن کوچک
قیمت : ۲۹۰۰۰۰ تومان
توضیحات محصول
سالاد‌ساز‌ کاخلر اوبست
سالاد‌ساز‌ کاخلر اوبست
قیمت : ۶۱۹۳۰۰ تومان
توضیحات محصول
خرد‌کن‌ کاخلر اشلافن
خرد‌کن‌ کاخلر اشلافن
قیمت : ۳۸۷۲۰۰ تومان
توضیحات محصول
خردکن‌ کاخلر اشتهن
خردکن‌ کاخلر اشتهن
قیمت : ۵۳۱۳۰۰ تومان
توضیحات محصول
خردکن‌ کاخلر آوس‌ اشلافن
خردکن‌ کاخلر آوس‌ اشلافن
قیمت : ۲۸۶۰۰۰ تومان
توضیحات محصول
رنده برقی دلمونتی DL 610
رنده برقی دلمونتی DL 610
قیمت : ۴۳۲۰۰۰ تومان
توضیحات محصول
خرد کن ۱۲۳ دلمونتی DL-330
خرد کن ۱۲۳ دلمونتی DL-330
قیمت : ۴۳۸۰۰۰ تومان
توضیحات محصول
خردکن برقی دلمونتی DL 115
خردکن برقی دلمونتی DL 115
قیمت : ۰ تومان
توضیحات محصول
سبزی خرد کن برقی دلمونتی DL 870
سبزی خرد کن برقی دلمونتی DL 870
قیمت : ۷۰۸۰۰۰ تومان
توضیحات محصول
رنده برقی مولینکس – مدل DJ755
رنده برقی مولینکس – مدل DJ755
قیمت : ۹۸۰۰۰۰ تومان
توضیحات محصول
خردکن مولینکس مدل DPA1
خردکن مولینکس مدل DPA1
قیمت : ۹۵۰۰۰۰ تومان
telegram
امارگیر سایت