همزن

توضیحات محصول
همزن فلر                                                              مدل                                HMB 300
همزن فلر مدل HMB 300
قیمت : ۵۵۰۰۰۰ تومان
توضیحات محصول
همزن مولینکس                                                              مدل                                HM615
همزن مولینکس مدل HM615
قیمت : ۶۰۰۰۰۰ تومان
توضیحات محصول
همزن دستی بوش مدل MFQ40302                                                              مدل                                MFQ40302
همزن دستی بوش مدل MFQ40302 مدل MFQ40302
قیمت : ۷۵۰۰۰۰ تومان
توضیحات محصول
همزن دستی بوش مدل MFQ47304                                                              مدل                                MFQ47304
همزن دستی بوش مدل MFQ47304 مدل MFQ47304
قیمت : ۹۶۰۰۰۰ تومان
توضیحات محصول
همزن دستی سام مدلHM-530W                                                             مدل                                HM-530W
همزن دستی سام مدلHM-530W مدل HM-530W
قیمت : ۲۹۰۰۰۰ تومان
توضیحات محصول
همزن دستی متئو مدل HM 502                                                             مدل                                HM 502
همزن دستی متئو مدل HM 502 مدل HM 502
قیمت : ۲۲۰۰۰۰ تومان
توضیحات محصول
همزن عمودی مولینکس مدل DD1001                                                              مدل                                DD1001
همزن عمودی مولینکس مدل DD1001 مدل DD1001
قیمت : ۲۷۰۰۰۰۰ تومان
توضیحات محصول
همزن معمولی بایترون مدل BHK-WH                                                             مدل                                BHK-WH
همزن معمولی بایترون مدل BHK-WH مدل BHK-WH
قیمت : ۳۹۰۰۰۰ تومان
telegram
امارگیر سایت