گوشت کوب برقی و همزن

توضیحات محصول
 همزن دستی تولیپس MX-437
 همزن دستی تولیپس MX-437
قیمت : ۱۱۹۰۰۰ تومان
توضیحات محصول
همزن دستی  تولیپسMX-433
همزن دستی تولیپسMX-433
قیمت : ۹۷۰۰۰ تومان
توضیحات محصول
همزن کاسه دار تولیپس MX-435 B
همزن کاسه دار تولیپس MX-435 B
قیمت : ۱۵۵۰۰۰ تومان
توضیحات محصول
همزن کاسه دار تولیپس MX-436
همزن کاسه دار تولیپس MX-436
قیمت : ۱۹۲۰۰۰ تومان
توضیحات محصول
همزن کاسه دار حرفه ای تولیپس
همزن کاسه دار حرفه ای تولیپس
قیمت : ۳۹۵۰۰۰ تومان
توضیحات محصول
همزن کاسه دار حرفه ای کاخلر
همزن کاسه دار حرفه ای کاخلر
قیمت : ۵۲۸۱۲۵ تومان
توضیحات محصول
گوشت کوب اوریکس ۴۱۵
گوشت کوب اوریکس ۴۱۵
قیمت : ۲۵۶۳۰۰ تومان
توضیحات محصول
گوشت کوب حرفه ای کیپ
گوشت کوب حرفه ای کیپ
قیمت : ۳۸۷۸۷۵ تومان
توضیحات محصول
گوشت کوب سه کاره کاخلر
گوشت کوب سه کاره کاخلر
قیمت : ۲۰۳۶۲۵ تومان
telegram
امارگیر سایت