گوشت کوب برقی و همزن

توضیحات محصول
همزن کاسه دار حرفه ای
همزن کاسه دار حرفه ای
قیمت : ۴۲۲۵۰۰ تومان
توضیحات محصول
گوشت کوب حرفه ای کیپ
گوشت کوب حرفه ای کیپ
قیمت : ۲۸۴۰۰۰ تومان
توضیحات محصول
گوشت کوب سه کاره
گوشت کوب سه کاره
قیمت : ۱۶۲۹۰۰ تومان
telegram