لوازم پخت و پز،ابزار آشپزخانه

توضیحات محصول
 پلوپز ۱۲ نفره اوریکس
 پلوپز ۱۲ نفره اوریکس
قیمت : ۴۸۴۰۰۰ تومان
آون توستر اوریکس
آون توستر اوریکس
قیمت : ۵۶۸۷۰۰ تومان
توضیحات محصول
آون توستر تولیپس مدل OT-2304 A
آون توستر تولیپس مدل OT-2304 A
قیمت : ۲۵۵۰۰۰ تومان
توضیحات محصول
آون توستر تولیپس مدل OT-3004 B
آون توستر تولیپس مدل OT-3004 B
قیمت : ۳۶۵۰۰۰ تومان
توضیحات محصول
آون توستر تولیپس مدل OT-3806 BD 
آون توستر تولیپس مدل OT-3806 BD 
قیمت : ۴۵۵۰۰۰ تومان
توضیحات محصول
آون توستر تولیپس مدل OT-4506 BD
آون توستر تولیپس مدل OT-4506 BD
قیمت : ۵۰۵۰۰۰ تومان
بخار پز اوریکس
بخار پز اوریکس
قیمت : ۲۶۴۰۰۰ تومان
توضیحات محصول
تخم مرغ پز اوریکس مدل ۳۴۱۴
تخم مرغ پز اوریکس مدل ۳۴۱۴
قیمت : ۹۴۶۰۰ تومان
توضیحات محصول
توستر ۳۶ لیتر کاخلر
توستر ۳۶ لیتر کاخلر
قیمت : ۳۷۴۳۷۵ تومان
توضیحات محصول
زودپز ۴ لیتری کیپ
زودپز ۴ لیتری کیپ
قیمت : ۷۰۸۸۷۵ تومان
توضیحات محصول
زودپز ۶ لیتری کیپ
زودپز ۶ لیتری کیپ
قیمت : ۴۸۱۵۰۰ تومان
توضیحات محصول
زودپز تولیپس
زودپز تولیپس
قیمت : ۴۰۰۰۰۰ تومان
توضیحات محصول
زودپز دو قلوی کیپ
زودپز دو قلوی کیپ
قیمت : ۶۵۵۳۷۵ تومان
توضیحات محصول
زودپز دوقلو کاخلر
زودپز دوقلو کاخلر
قیمت : ۷۲۷۵۰۰ تومان
توضیحات محصول
ساندویچ ساز اوریکس ۲۶۰۸
ساندویچ ساز اوریکس ۲۶۰۸
قیمت : ۲۷۸۳۰۰ تومان
توضیحات محصول
ساندویچ ساز اوریکس مدل ۲۶۰۶
ساندویچ ساز اوریکس مدل ۲۶۰۶
قیمت : ۲۷۸۳۰۰ تومان
telegram
امارگیر سایت