پلوپز،بخارپز،آرام پز

توضیحات محصول
پلوپز کاخلر مدل ۵۰۱
پلوپز کاخلر مدل ۵۰۱
قیمت : ۵۰۵۰۰۰ تومان
توضیحات محصول
پلوپز کاخلر مدل ۵۰۵
پلوپز کاخلر مدل ۵۰۵
قیمت : ۵۰۵۰۰۰ تومان
telegram