سبد خرید
  • 09131705946 تلگرام و واتس آپ و 09388883214 تماس
  • 03133372908

پخت و پز

توضیحات محصول
زودپز دوقلوی کیپ
زودپز دوقلوی کیپ
قیمت : ۱۴۴۹۰۰۰ تومان
توضیحات محصول
زودپر ۵ لیتری ژاپنی کیپ
زودپر ۵ لیتری ژاپنی کیپ
قیمت : ۱۸۰۵۵۰۰ تومان
توضیحات محصول
زودپز ۶ لیتری تک دسته کیپ
زودپز ۶ لیتری تک دسته کیپ
قیمت : ۱۰۵۲۲۵۰ تومان
توضیحات محصول
زودپز دوقلو  کاخلر ستاره‌طلایی
زودپز دوقلو کاخلر ستاره‌طلایی
قیمت : ۱۳۹۲۶۰۰ تومان
توضیحات محصول
سرخ‌کن‌ دیجیتال‌ دیجیتال گیقیلن
سرخ‌کن‌ دیجیتال‌ دیجیتال گیقیلن
قیمت : ۱۲۹۳۶۰۰ تومان
توضیحات محصول
سرخ‌کن‌ دیجیتال‌ کاخلر کایجن
سرخ‌کن‌ دیجیتال‌ کاخلر کایجن
قیمت : ۱۱۰۰۰۰۰ تومان
توضیحات محصول
پلوپز‌ کاخلر آسفین
پلوپز‌ کاخلر آسفین
قیمت : ۱۱۹۳۵۰۰ تومان
توضیحات محصول
پلوپز کاخلر مایلا
پلوپز کاخلر مایلا
قیمت : ۱۲۳۳۱۰۰ تومان
توضیحات محصول
پلوپز کاخلر قایز
پلوپز کاخلر قایز
قیمت : ۱۳۴۷۵۰۰ تومان
توضیحات محصول
پلوپز کاخلر یاپان
پلوپز کاخلر یاپان
قیمت : ۱۳۴۷۵۰۰ تومان
توضیحات محصول
ساندویچ ساز کاخلر  آختسین
ساندویچ ساز کاخلر آختسین
قیمت : ۷۷۴۴۰۰ تومان
توضیحات محصول
آون‌ توستر‌ کاخلر هنشن بدون فن تک سینی
آون‌ توستر‌ کاخلر هنشن بدون فن تک سینی
قیمت : ۷۴۱۴۰۰ تومان
توضیحات محصول
آون‌ توستر‌ کاخلر هنشن بدون فن دو سینی
آون‌ توستر‌ کاخلر هنشن بدون فن دو سینی
قیمت : ۸۰۷۴۰۰ تومان
توضیحات محصول
آون‌ توستر‌ کاخلر هنشن فن‌دار دو سینی
آون‌ توستر‌ کاخلر هنشن فن‌دار دو سینی
قیمت : ۹۲۹۵۰۰ تومان
توضیحات محصول
توستر نان دلمونتی DL 560
توستر نان دلمونتی DL 560
قیمت : ۴۵۶۰۰۰ تومان
توضیحات محصول
توستر نان دلمونتی DL-570
توستر نان دلمونتی DL-570
قیمت : ۴۴۴۰۰۰ تومان
telegram
امارگیر سایت