ساندویچ ساز

توضیحات محصول
ساندویچ ساز فلر مدل SM275
ساندویچ ساز فلر مدل SM275
قیمت : ۴۲۰۰۰۰ تومان
توضیحات محصول
ساندویچ ساز کاپر مدل SW 401 BS
ساندویچ ساز کاپر مدل SW 401 BS
قیمت : ۱۶۰۰۰۰ تومان
telegram
امارگیر سایت